پرهامپرهام، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 28 روز سن داره
رهامرهام، تا این لحظه: 10 ماه و 22 روز سن داره
بابا محسنبابا محسن، تا این لحظه: 34 سال و 5 ماه سن داره
مامان ریحانهمامان ریحانه، تا این لحظه: 33 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

پرهام و رهام

بهار 96

  خدای مهربونم شکرکه شوق مادر بودن را دروجودم نهادی ومرالایق دانستی تا نگهبان زیباترین فرشته تودراین دنیای خاکی گردم.توراباتموم وجود می ستایم که برمن ارزش نهادی تا لحظه های بسیار ناب را تجربه کنم.فرزندم، آرام جانم ،نور دیدگانم چندی است که عظمت توپروردگارم را هر لحظه برایم معنا میکند ومن بیشتر از همیشه به تومی اندیشم وبرخودمی بالم که بنده توام           ...
30 خرداد 1396
1