پرهامپرهام، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه و 22 روز سن داره

پرهام گمپ گل مامان و بابا

بهار 96

  خدای مهربونم شکرکه شوق مادر بودن را دروجودم نهادی ومرالایق دانستی تا نگهبان زیباترین فرشته تودراین دنیای خاکی گردم.توراباتموم وجود می ستایم که برمن ارزش نهادی تا لحظه های بسیار ناب را تجربه کنم.فرزندم، آرام جانم ،نور دیدگانم چندی است که عظمت توپروردگارم را هر لحظه برایم معنا میکند ومن بیشتر از همیشه به تومی اندیشم وبرخودمی بالم که بنده توام           ...
30 خرداد 1396
1